Výsledky vyhľadávania

 1. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. Praha : Český statistický úřad. 4x ročne. Dostupné na : <https://www.czso.cz/csu/czso/demografie> ISSN 1805-2991.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Statistika : Statistics and Economy Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Český statistický úřad. 4x ročne. ISSN 1804-8765. Dostupné na : https://www.czso.cz/csu/czso/1-statistika
  časopis

  časopis

 3. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Český statistický úřad. 4x ročne. ISSN 0011-8265. Dostupné na : https://www.czso.cz/csu/czso/demografie
  časopis

  časopis

 4. Zahraniční obchod České republiky. Praha : Český statistický úřad. 12x ročne
  časopis

  časopis

 5. Statistické přehledy. Praha : Český statistický úřad. mesačník. ISSN 0322-7537
  časopis

  časopis