Výsledky vyhľadávania

 1. VOJSOVÁ, Marianna. Rôzne prístupy k výpočtu základu dane z príjmov malých a stredných podnikov na základe údajov získaných z účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Peter Králik. Bratislava, 2011. 62 s.
  kniha

  kniha

 2. ORENIČOVÁ, Katarína. Rozdielne prístupy v transformácii výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov (zo zisku) podnikateľských subjektov v krajinách Európskej únie : diplomová práca. Škol. Peter Králik. Bratislava, 2010. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. DOBRÍKOVÁ, Lujza. Teória a prax zisťovania základu dane z príjmov na základe podkladov z účtovníctva podnikateľov : diplomová práca. Škol. Peter Králik. Bratislava, 2010. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠČASNÁ, Pavlína. Poznámky ako súčasť účtovnej závierky podnikateľa a ich význam pre používateľov informácií z účtovnej závierky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Králik. Bratislava, 2010. 42 s.
  kniha

  kniha

 5. HAŠUĽOVÁ, Petra. Poznámky ako súčasť účtovnej závierky podnikateľa a ich význam pre používateľov informácií z účtovnej závierky : bakalárska práca. Škol. Peter Králik. Bratislava, 2009. 35 s.
  kniha

  kniha

 6. SEKÁČOVÁ, Lucia. Optimálny model zisťovania základu dane z účtovníctva malých a stredných podnikov : diplomová práca. Škol. Peter Králik. Bratislava, 2009. 66 s.
  kniha

  kniha

 7. VANČÍKOVÁ, Daniela. Predčasné ukončenie lízingu - účtovné zobrazenie a daňové dôsledky : diplomová práca. Škol. Peter Králik. Bratislava, 2009. 65 s.
  kniha

  kniha

 8. VYSKOČOVÁ, Martina - KRÁLIK, Peter. Vyraďovanie dlhodobého hmotného majetku v účtovníctve a jeho vplyv na základ dane z príjmov : diplomová práca. Aut. Peter Králik. Bratislava, 2009. 66 s.
  kniha

  kniha

 9. FÜLÖPOVÁ, Lucia. Súvaha podnikateľskej účtovnej jednotky : bakalárska práca. Škol. Peter Králik. Bratislava, 2009. 40 s.
  kniha

  kniha

 10. ĎATELINKA, Ján. Problémy transformácie výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov : diplomová práca. Škol. Peter Králik. Bratislava, 2008. 68 s.
  kniha

  kniha