Výsledky vyhľadávania

  1. BUČEK, Milan et al. Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky : záverečná správa o riešení projektu : doba riešenia 9/2008 - 6/2011. Bratislava, 2011. 8 s. APVV-0230-07.
  2. ŽÁRSKA, Elena - ČERNĚNKO, Tomáš - KOZOVSKÝ, Dušan. Verejná správa 1. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 176 s. [10,398 AH]. ISBN 978-80-225-3113-9. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 2]