Výsledky vyhľadávania

 1. ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila et al. Does Cigarette Taxation Have an Impact on Reducing Their Consumption? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 10, s. 1035-1054.
  článok

  článok

 2. ŠIROKÝ, Jan - KRAJČOVÁ, Jiřina - HAKALOVÁ, Jana. The Taxation of agricultural land with the use of multi-criteria analysis. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 5, s. 197-204.
  článok

  článok

 3. ŠIROKÝ, Jan - JÍLKOVÁ, Eva. Hodnocení efektivnosti a kvality fungování veřejné správy. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 1, s. 18-28.
  článok

  článok

 4. ŠIROKÝ, Jan - BOGDANOVIČ, Daniel. The Potential effect of the economic double taxation of dividends on investors’ decisions. In ECON : journal of economics, management and business. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2013. ISSN 1803-3865, 2013, vol. 23, no. 3, s. 139-148.
  článok

  článok

 5. ŠIROKÝ, Jan. Some possible relationships between the euro implementation and changes in the tax systems. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2008. ISSN 1336-8818, 2008, roč. 5, č. 2, s. 133-143.
  článok

  článok

 6. ŠIROKÝ, Jan. Progresívnosť zdanenia a efektívna daňová sadzba. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006. ISSN 1336-8818, 2006, roč. 3, č. 2, s. 191-198.
  článok

  článok

 7. ŠIROKÝ, Jan - KROULÍKOVÁ, Ivana. Analýza daňové progresivity s konkretizací na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců ve Slovenské republice v letech 1993-2002. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku. - Bratislava : Slovak Academic Press. ISSN 0013-3035, 2003, roč. 51, č. 8, s. 1011-1035.
  článok

  článok

 8. ŠIROKÝ, Jan. Dilema existence daně ze zisku firem a možnost využívaní daně jako nástroje hospodářské politiky. In Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2002, s. 67-75.
  článok

  článok

 9. ŠIROKÝ, Jan. Jaké daně nás čekají. In Ekonom : týdeník Hospodářských novin. - Praha : Economia, 2000. ISSN 1210-0714, 7.-13. září 2000, roč. 44, č. 36.
  článok

  článok

 10. ŠIROKÝ, Jan. Některá hodnocení současně platné daňové soustavy České republiky z pohledu daňové teorie. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. ISSN 0572-3043, 1996, roč. 4, č. 6, s. 101-107.
  článok

  článok