Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 24  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth p0019938 xcla^"
 1. JURKOVIČOVÁ, Monika. [Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 2, s. 153-154. Recenzia na: Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev / Zuzana Brokešová, Barbora Drugdová, Erika Pastoráková, Tomáš Ondruška ; recenzenti Zuzana Littvová, Peter Marko, Marian Tatár. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3761-2.
  článok

  článok

 2. STRÁŽOVSKÁ, Helena. [Vybrané problémy poistného a zaistného trhu]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Nové Zámky : Secos, 2007. ISSN 1336-1732, marec 2007, roč. 6, č. 1, s. 116-117. Recenzia na: Vybrané problémy poistného a zaistného trhu / Erika Pastoráková, Stanislava Veselovská, Barbora Drugdová. - Bratislava, 2006 : Vydavateľstvo EKONÓM. - ISBN 80-225-2273-2.
  článok

  článok

 3. DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike poistenia medzinárodných rizík v Slovenskej republike po rozšírení Európskej únie. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manžment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2006. ISSN 1337-2955, jún 2006, roč. 2, č. 2, s. 13-21.
  článok

  článok

 4. DRUGDOVÁ, Barbora. K aktuálnym otázkam poistného trhu v Slovenskej republike ako súčasti poistného trhu po vstupe do Európskej únie. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici = the scientific journal of the Faculty of economics Matej Bel University Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2006. ISSN 1335-7069, 2006, roč. 7, č. 2, s. 176-184.
  článok

  článok

 5. DRUGDOVÁ, Barbora. Medzinárodná spolupráca Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave s Masarykovou univerzitou v Brne. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2006, 2006, roč. 11, č. 2, s. 15.
  článok

  článok

 6. DRUGDOVÁ, Barbora. Aktuálne otázky životného poistenia v Slovenskej republike v súvislosti so vstupom do Európskej únie. In Vedecká konferencia Katedry hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave. Metodologické otázky systémovosti hospodárstva v úlohách teórie a spoločenskej praxe Slovenskej republiky 2002 : zborník z celoštátnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1818-2, s. 132-137.
  článok

  článok

 7. DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike poistenia medzinárodných rizík v Slovenskej republike. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002. ISSN 0323-262X, 2002, roč. 31, č. 3, s. 379-390.
  článok

  článok

 8. DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike poistného trhu ako segmentu finančného trhu v súvislosti so vstupom so Európskej únie. In Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2002, s. 351-358.
  článok

  článok

 9. DRUGDOVÁ, Barbora. Poistný trh v Slovenskej republike. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2002. ISSN 0032-2393, 2002, roč. 79, č. 6, s. 13-15.
  článok

  článok

 10. DRUGDOVÁ, Barbora. Pojistný trh. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2002. ISSN 1335-1044, 2002, roč. 8, č. 4, s. 18. Recenzia na: Pojistný trh / Viktória Čejková. - Praha : GRADA Publishing, 2002. - ISBN 80-247-0137-5.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.