Výsledky vyhľadávania

 1. HANDLOVÁ, Denisa. Analýza havarijného poistenia v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Drugdová. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 2. PUŠŠOVÁ, Kristína. Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené chybným výrobkom : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Drugdová. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha

 3. CSÖLLEOVÁ, Mária. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti poistenia vo vybraných krajinách : diplomová práca. Školiteľ: Barbora Drugdová. Bratislava, 2016. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. BENZOVÁ, Katarína. Tendencie vývoja poistenia atómového priemyslu v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Drugdová. Bratislava, 2016. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. CSÓKOVÁ, Simona. Poistenie poľnohospodárskych zvierat v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Drugdová. Bratislava, 2016. 48 s.
  kniha

  kniha

 6. BALGOVÁ, Dominika. Poistenie pohľadávok v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Drugdová. Bratislava, 2016. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. ONUFEROVÁ, Martina. Dôchodkové poistenie v komerčných poisťovniach : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Drugdová. Bratislava, 2016. 37 s.
  kniha

  kniha

 8. CINTULOVÁ, Lucia. Dopravné poistenie v medzinárodnom kontexte : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Drugdová. Bratislava, 2016. 51 s.
  kniha

  kniha

 9. KABÁT, Michal. Fúzie a akvizície na finančnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Drugdová. Bratislava, 2014. 33 s.
  kniha

  kniha

 10. GRILL, Andrej. Ochrana a bezpečnosť dát vo finančnom sektore : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Drugdová. Bratislava, 2014. 33 s.
  kniha

  kniha