Výsledky vyhľadávania

 1. JANECHOVÁ, Katarína. Význam a miesto verejného zdravotníctva pri ochrane zdravia : bakalárska práca. Školiteľ: Vojtech Stanek. Bratislava, 2012. 60 s.
  kniha

  kniha

 2. HUBAČOVÁ, Petra. Kresťanské sociálne učenie z pohľadu teórie a praxe : diplomová práca. Školiteľ: Vojtech Stanek. Bratislava, 2012. 74 s.
  kniha

  kniha

 3. POPOVIČOVÁ, Zuzana. Ekonomika v liekovej politike : diplomová práca. Školiteľ: Vojtech Stanek. Bratislava, 2012. 76 s.
  kniha

  kniha

 4. MIŠOVYCHOVÁ, Andrea. Determinanty zdravia slovenskej populácie : diplomová práca. Školiteľ: Vojtech Stanek. Bratislava, 2011. 57 s.
  kniha

  kniha

 5. PUHALLOVÁ, Zuzana. Model zdravotnej starostlivosti v SR so zameraním na financovanie a organizáciu : diplomová práca. Školiteľ: Vojtech Stanek. Bratislava, 2011. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. TURŇOVÁ, Martina. Zdravotné poistenie a zdravotné poisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Vojtech Stanek. Bratislava, 2011. 71 s.
  kniha

  kniha

 7. LENICKÁ, Petronela. Sociálna politika v prehlbujúcej sa ekonomickej recesii : diplomová práca. Školiteľ: Vojtech Stanek. Bratislava, 2011. 70 s.
  kniha

  kniha

 8. VAJDOVÁ, Lucia. Sociálny štát v treťom tisícročí : diplomová práca. Školiteľ: Vojtech Stanek. Bratislava, 2011. 90 s.
  kniha

  kniha

 9. GUŇOVSKÁ, Miriama. Vzdelávacia politika a znalostná ekonomika v podmienkach EÚ : diplomová práca. Škol. Vojtech Stanek. Bratislava, 2010. 83 s.
  kniha

  kniha

 10. PETRÍKOVÁ, Aneta. Komparácia prístupov reformy sociálnej sféry v ČR a SR : diplomová práca. Škol. Vojtech Stanek. Bratislava, 2010. 77 s.
  kniha

  kniha