Výsledky vyhľadávania

 1. ŠESTÁKOVÁ, Monika - FERENČÍKOVÁ, Soňa. Restructuring of the banking sector in Slovakia over the last two decades. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 2, s. 168-187.
  článok

  článok

 2. FERENČÍKOVÁ, Soňa - VÍCENOVÁ, Alena. Uplatňovanie manažmentu znalostí v medzinárodných fúziách a akvizíciách. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 4, s. 5-17.
  článok

  článok

 3. FERENČÍKOVÁ, Soňa - VÍCENOVÁ, Alena. Vplyv finančnej krízy na vývoj medzinárodných fúzií a akvizícií. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 1, s. 32-44.
  článok

  článok

 4. NOVÁČEK, M. Mezinárodní podnikání - naše budoucnost. In Národní hospodářství : Indikátor. Měsíčník pro hospodářskou politiku. - Praha : Panorama : Federální ministerstvo hospodářství : Ústav pro hospodářskou politiku : ORBIS, 1996. ISSN 0862-7037, 1996, č. 4, s. 9. Recenzia na: Medzinárodné podnikanie / Peter Baláž a kolektív. - Bratislava : Sprint, 1995. - ISBN 80-767122-6-8.
  článok

  článok