Výsledky vyhľadávania

  1. ĎURINOVÁ, Ivona. Súčasný stav daňového systému Slovenska v procese integrácie do EÚ. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2000. ISSN 1335-5813, Zima 2000, roč. 1, č. 4, s. 148-149.
    článok

    článok