Výsledky vyhľadávania

 1. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. no. II. Reviewers: Petr Suchánek, Grisáková Norika. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2020. 87 s. ISBN 978-80-210-9756-8.
  kniha

  kniha

 2. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. no. I. Reviewers: Petr Suchánek, Miroslav Tóth. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2019. CD-ROM 74 s. ISBN 978-80-210-9500-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. FORET, Miroslav et al. Management integrované marketingové a podnikové komunikace. Recenzenti: Alena Daňková, Mária Dzurová, Eva Jaderná. 1. vydání. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2018. 135 s. ISBN 978-80-86747-48-4.
 4. MRÁZIKOVÁ, Martina. Spotrebiteľ v prostredí Európskej únie : dizertačná práca. Škol. Mária Dzurová. Bratislava, 2009. 178 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. DZUROVÁ, Mária. Riešenia reklamácií v obchodných procesoch : vybrané časti : tézy habilitačnej prednášky : odbor habilitovania: obchod a marketing. Hronský Beňadik : NETRI, 2004. 35 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 80-968904-9-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. KITA, Jaroslav et al. Reštrukturalizácia slovenských podnikov v podmienkach medzinárodnej integrácie. Bratislava : Obchodná fakulta EU, 2001. 166 s. ISBN 80-225-1369-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]