Výsledky vyhľadávania

 1. KNOŠKOVÁ, Dana. Ekonomizácia tovarového toku využívaním automatickej identifikácie tovaru : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 158 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. DZUROVÁ, Mária. Consumer Legal Protection in the EU. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-6] online.
  článok

  článok

 3. DZUROVÁ, Mária - KNOŠKOVÁ, Dana. Health and Health Literacy. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 72-81 CD-ROM. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 4. DZUROVÁ, Mária. Spotrebiteľ na finančnom trhu. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 3, s. 280-306. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok

 5. DZUROVÁ, Mária. Consumer Protection Laws. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9500-7, pp. 6-10 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 6. DZUROVÁ, Mária. Vzdelaný a zodpovedný spotrebiteľ v prostredí Európskej únie a Slovenskej republiky. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 2, s. 199-208 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 7. LIESKOVSKÁ, Vanda. Integrovaná marketingová komunikácia v maloobchode. In Management integrované marketingové a podnikové komunikace. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2018. ISBN 978-80-86747-48-4, s. 33-69 [1,8 AH].
  článok

  článok

 8. DZUROVÁ, Mária. Finančný spotrebiteľ na finančnom trhu. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 23-34 CD-ROM. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok

 9. DZUROVÁ, Mária. Vzdelávanie spotrebiteľov, Obchodná fakulta EU v Bratislave. In Mezinárodní konference ke spotřebitelskému vzdělávání dětí a mládeže. Mezinárodní konference ke spotřebitelskému vzdělávání dětí a mládeže : 19.11.2018, Poslanecká sněmovna PČR, Praha. - [Praha : Masarykova demokratická akademie], 2018, s. [1-10].
  článok

  článok

 10. MAJTÁNOVÁ, Anna et al. Globalizačné trendy a dynamika zmien na poistnom trhu Európskej únie. Recenzenti: Veronika Piovarčiová, Ľudovít Pinda. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 217 s. [14,72 AH]. VEGA 1/0242/16. ISBN 978-80-7598-253-7.