Výsledky vyhľadávania

 1. ROHÁĽOVÁ-ILKIVOVÁ, Hana. Strategické nehmotné aktíva ako kľúčová zložka konkurenčnej výhody v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2013. 237 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. SLÁVIK, Štefan. Strategický manažment. 2. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2009. 403 s. Economics. ISBN 978-80-89393-08-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 3. MAJTÁN, Miroslav et al. Manažment. 4. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2008. 429 s. ISBN 978-80-89085-72-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 4. HORNIG, Claus. Democratizing information : an investigation into the organizational issues adopted by certain automobile corporations in order to establish engineering data management as an information management system for product development : dizertačná práca. Škol. Štefan Slávik. Bratislava, 2008. 187 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. VOLOŠIN, Martin. Strategický manažment podniku. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2007. 205 s. ISBN 978-80-225-2474-2. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 6. MAJTÁN, Miroslav et al. Manažment. 2. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2005. 429 s. Nová ekonómia. ISBN 80-89085-17-2. [Počet ex. : 8, z toho voľných 6, prezenčne 2]
 7. SLÁVIK, Štefan - FÜZYOVÁ, Ľubica. Tvorba vedeckotechnickej politiky podniku : Zbierka príkladov. 1. vyd. Bratislava : VŠE, 1991. 106 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 8. SLÁVIK, Štefan - FÜZYOVÁ, Ľubica. Prognózovanie, plánovanie a stimulovanie VTR. 1. vyd. Bratislava : VŠE, 1989. 164 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 9. FÜZYOVÁ, Ľubica - KARVAŠ, Jozef - SLÁVIK, Štefan. Prepočty ekonomickej efektívnosti VTR : Zbierka príkladov. 1. vyd. Bratislava : VŠE, 1987. 128 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 10. BRZIAKOVÁ, Beata - BOŠKOVÁ, Jelena - SLÁVIK, Štefan. Rozvoj vedy a techniky v priemyselných odvetviach : Zbierka príkladov. 1. vyd. Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1985. 137 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]