Výsledky vyhľadávania

 1. CHAJDIAK, Jozef. Vybrané podúlohy finančnej analýzy. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2016. ISSN 1338-5127, 2016, roč. 8, č. 2, s. 177-188.
  článok

  článok

 2. CHAJDIAK, Jozef - GLATZ, Mária - MIŠOTA, Branislav. Analysis of sales – effect of the price changes, and Paret‘s analysis of sales. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 383-392 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. CHAJDIAK, Jozef. Ukazovateľ konkurencieschopnosti. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 2, s. 33-43. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200965/fss0215.pdf>
  článok

  článok

 4. CHAJDIAK, Jozef. Koeficient konkurencieschopnosti. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2015. ISSN 2336-2561, 2015, č. 2, s. 54-64.
  článok

  článok

 5. CHAJDIAK, Jozef. Konštrukcia vybraných mier konkurencieschopnosti. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 5, s. 16-21. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0209859/fss0515.pdf>
  článok

  článok

 6. CHAJDIAK, Jozef. Poznámky k demografickému vývoju v Slovenskej republike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 20-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208403/fss0315.pdf>
  článok

  článok

 7. CHAJDIAK, Jozef - COSKUN, Lucia. Konkurencieschopnosť slovenských firiem vinárskeho priemyslu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 40-44. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/>
  článok

  článok

 8. CHAJDIAK, Jozef. Možnosti využitia indexov spôsobilosti v medicíne. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 4, s. 33-38. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208682/fss0415.pdf>
  článok

  článok

 9. CHAJDIAK, Jozef. Pohľad na vybrané aspekty štruktúry ekonomiky v roku 2010. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 1, s. 31-36. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200343/fss0115.pdf>
  článok

  článok

 10. CHAJDIAK, Jozef. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť štatistiky, poznámky. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 65-71. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  článok

  článok