Výsledky vyhľadávania

 1. EJIOFOR, Jana. Investičný projekt vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Grznár. Bratislava, 2014. 65 s.
  kniha

  kniha

 2. PIEŠ, Viktor. Financovanie vybraného projektu z fondov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Grznár. Bratislava, 2014. 79 s.
  kniha

  kniha

 3. POKOPCOVÁ, Lenka. Riešenie krízovej situácie vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Grznár. Bratislava, 2014. 82 s.
  kniha

  kniha

 4. SĽÚKOVÁ, Martina. Vplyv dotácii na ekonomiku poľnohospodárskeho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Grznár. Bratislava, 2014. 70 s.
  kniha

  kniha

 5. HOMOLOVÁ, Monika. Uplatnenie outsourcingu vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Grznár. Bratislava, 2014. 74 s.
  kniha

  kniha

 6. CHORVÁTOVÁ, Barbora. Vyhodnotenie systémov plánovania vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Grznár. Bratislava, 2014. 79 s.
  kniha

  kniha

 7. BOHUNICKÁ, Simona. Analýza zmien štruktúry výroby poľnohospodárskeho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Grznár. Bratislava, 2013. 78 s.
  kniha

  kniha

 8. GARAJ, Daniel. Krízový manažment podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Grznár. Bratislava, 2013. 80 s.
  kniha

  kniha

 9. SIVOKOVÁ, Nikola. Podnikateľský plán vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Grznár. Bratislava, 2013. 61 s.
  kniha

  kniha

 10. LAKOMÝ, Erik. Financovanie vybraného projektu z fondov EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Grznár. Bratislava, 2013. 66 s.
  kniha

  kniha