Výsledky vyhľadávania

 1. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Vybrané problémy z controllingu. In Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov : (učebné texty - 2. prepracované vydanie). - Nitra : Agroinštitút Nitra, 2013. ISBN 978-80-7139-156-2, s. 5-26.
  článok

  článok

 2. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Reporting ako súčasť kontrollingu. In Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov : (učebné texty - 2. prepracované vydanie). - Nitra : Agroinštitút Nitra, 2013. ISBN 978-80-7139-156-2, s. 27-42.
  článok

  článok

 3. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 4. BUDINSKÝ, Michal. [Podnikový controlling]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. ISSN 1336-3301, 2008, roč. 5, č. 1, s. 95-98. Recenzia na: Podnikový controlling : praktikum / Alžbeta Foltínová, Gabriela Dubcová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2384-4.
  článok

  článok