Výsledky vyhľadávania

 1. ŠIMUNIOVÁ, Lucia. Inovácie ako faktor konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2014. 108 s.
  kniha

  kniha

 2. NOVOTNÁ, Miroslava. Meranie a hodnotenie výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2014. 83 s.
  kniha

  kniha

 3. LÖFFLER, Richard. Analýza výsledku hospodárenia v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2013. 75 s.
  kniha

  kniha

 4. KOSNÁČOVÁ, Petra. Controling ľudských zdrojov : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2013. 91 s.
  kniha

  kniha

 5. MAJZÚNOVÁ, Nikola. Význam a využitie manažérskych reportov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2013. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. KUNSKÁ, Lenka. Meranie a hodnotenie výkonnosti vo vybranom podniku (napr. agropodniku) : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2013. 83 s.
  kniha

  kniha

 7. HARAKAĽOVÁ, Gabriela. Význam a využitie manažérskych reportov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2013. 65 s.
  kniha

  kniha

 8. HUTLASOVÁ, Katarína. Význam a využitie účtovnej závierky a manažérskej výsledovky v podnikovom reportingu pre manažment : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2012. 72 s.
  kniha

  kniha

 9. KASANOVÁ, Danica. Meranie a hodnotenie výkonnosti vo vybranom podniku (napr. v agropodniku) : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2012. 1 s.
  kniha

  kniha

 10. SOTÁKOVÁ, Mária. Inovácie - faktor konkurencieschopnosti agropodniku : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2012. 73 s.
  kniha

  kniha