Výsledky vyhľadávania

 1. TRNAVSKÁ, Lucia. Cenová politika firmy v súčasnom konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 2. SEDLÁKOVÁ, Veronika. Cenové rozhodovanie firmy v súčasných ekonomických podmienkach : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. MIHOKOVÁ, Svetlana. Cenotvorba firmy a stanovenie cenových stratégií v konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠUSTEKOVÁ, Petra. Cenové rozhodovanie firmy v súčasných ekonomických podmienkach : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. TOMASICH, Ján. Cenotvorba firmy a stanovenie cenových stratégii v konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. HRONČEK, Lukáš. Cenová politika firmy v súčasnom konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha

 7. JAKUBEC, Marek. Cenotvorba firmy a stanovenie cenových stratégií v konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha

 8. ILLÉSOVÁ, Beáta. Cenová politika firmy v súčasnom konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 9. BITTÓ, René. Cenová politika firmy v súčasnom konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠKEREŇOVÁ, Lucia. Riziká a prínosy fungovania monopolu v rozvinutych ekonomikách : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha