Výsledky vyhľadávania

 1. RABATINOVÁ, Marcela. [Daňovníctvo - daňová teória a politika I - praktikum]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 1, s. 124. Recenzia na: Daňovníctvo – daňová teória a politika : praktikum / Denisa Kitová ... [et al.]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - ISBN 978-80-8078-265-8.
  článok

  článok

 2. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0317/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2010. Bratislava, 2010. 10 s. VEGA 1/0317/08.
 3. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 194 s. [9,874 AH]. VEGA 1/0317/08. ISBN 978-80-225-2991-4. [Počet ex. : 7, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 4. VALIŠOVÁ, Daša. [Daňovníctvo-daňová teória a politika - praktikum]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, September 2009, roč. 2, č. 3, s. 114-115. Recenzia na: Daňovníctvo – daňová teória a politika : praktikum / Denisa Kitová ... [et al.]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - ISBN 978-80-8078-265-8.
  článok

  článok

 5. KITOVÁ, Denisa et al. Daňovníctvo – daňová teória a politika : praktikum. Bratislava : Iura Edition, 2009. 115 s. [5,35 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-265-8. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
 6. NEKANOVIČ, Miloslav. Využitie daní pri ochrane životného prostredia v SR s vplyvom tendencií v EÚ. In Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie : zborník príspevkov z IX. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2583-1, s. 311-316.
  článok

  článok

 7. KUŠNÍROVÁ, Jana et al. Daňovníctvo : daňová teória a politika : praktikum. Bratislava : Iura Edition, 2007. 88 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-162-0. [Počet ex. : 8, z toho voľných 6, prezenčne 2]
 8. KUBICOVÁ, Jana - NEKANOVIČ, Miloslav - ROMANČÍKOVÁ, Eva. Tax problems connected with doing business under Societas Europea legal framework. In Theoretical and practical aspects of public finance : the XIIth international conference organized by the Department of public finance University of economics Prague, 13.-14.4.2007. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1188-7, s. 32.
  článok

  článok

 9. BABIAK, Martin et al. Analýza verejných potrieb v kontexte reformy verejnej správy : správa o riešení interného grantového projektu č. 231 5005/06. Bratislava, 2006. 17 s.
 10. NEKANOVIČ, Miloslav. [Kontrola a správa daní I]. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2004. ISSN 1335-4582, jún 2004, roč. 6, č. 19, s. 108. Recenzia na: Kontrola a správa daní I. / Kornélia Beličková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1792-5.
  článok

  článok