Výsledky vyhľadávania

 1. Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. Recenzenti: Juraj Stern, Juraj Pavlíček. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 155 s. [7,8 AH]. VEGA 1/0229/14. ISBN 978-80-225-4316-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 107 s. VEGA 1/0229/14. ISBN 978-80-225-4188-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. Vedecké state Katedry manažmentu výroby a logistiky 2015 : pri príležitosti 20. výročia založenia katedry. Recenzenti: Juraj Stern, Pavol Molnár. 1. vyd. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. CD-ROM [130 s.]. CD-ROM obsahuje príspevky. ISBN 978-80-225-4154-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Vedecké state Katedry manažmentu výroby a logistiky 2015

  elektronická kniha

 4. Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania : recenzovaný zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 163 s. VEGA 1/0229/14. ISBN 978-80-225-3989-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. OKRUHLICA, František. Vlastnícka správa spoločnosti : (corporate governance). Recenzovali: Miroslav Hučka, Juraj Stern. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 336 s. Ekonómia, 458. ISBN 978-80-8078-603-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. POZOR, Marián. Zásady a postup zavádzania úspešného logistického systému v podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Stern. Bratislava, 2011. 140 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. WIGGEN, Michael (dizert.). Modellentwicklung zur logistischen und ökonomischen Leistungsbeurteilung zur Entscheidungshilfe immer differenzierbarer Kundenwünsche am Beispiel eines Automobilzulieferers der Kunststoffindindustrie : dizertačná práca. Škol. Juraj Stern. Bratislava, 2008. 239 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. Vedecká rozprava k problémom terminológie logistiky : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/0478/03 v redakcii Kristíny Viestovej. Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2004. 100 s. VEGA 1/0478/03. ISBN 80-225-1919-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ŠÍBL, Drahoš. Európska únia : naša brána do 3. tisícročia. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1998. 96 s. PHARE Small Projects Programme ZZ9724.03. ISBN 80-225-1029-7. [Počet ex. : 16, z toho voľných 15, prezenčne 1]
 10. STERN, Juraj - DUPAĽ, Andrej. Základy manažmentu výroby : Zbierka príkladov. 1. vyd. Bratislava : VŠE, 1991. 164 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]