Výsledky vyhľadávania

 1. MURÁNIOVÁ, Tatiana. Analýza nákladov dopravnej spoločnosti / náklady dopravcu z pohľadu zasielateľa : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Stern. Bratislava, 2016. 56 s.
  kniha

  kniha

 2. HUŇOVÁ, Jana. Logistika a jej postavenie v globalizovanej ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Stern. Bratislava, 2016. 80 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠATARA, Michal. Doprava a jej kľúčové postavenie v podnikových logistických procesoch : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Stern. Bratislava, 2016. 77 s.
  kniha

  kniha

 4. MUŠINSKÝ, Stanislav. Postavenie, úloha a význam dopravy vo výrobnom procese : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Stern. Bratislava, 2016. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. MIKLOŠ, Patrik. Podniková logistika v modernom priemyselnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Stern. Bratislava, 2016. 69 s.
  kniha

  kniha

 6. DRAHOVSKÁ, Františka. Smerovanie výrobnej logistiky : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Stern. Bratislava, 2016. 78 s.
  kniha

  kniha

 7. DINGA, Dávid. Doprava a jej postavenie v podnikovej logistike : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Stern. Bratislava, 2015. 65 s.
  kniha

  kniha

 8. KOČIŠ, Jakub. Doprava a jej kľúčové postavenie v podnikových logistických procesoch : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Stern. Bratislava, 2015. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. JENČÍKOVÁ, Nikola. Postavenie, úloha a význam dopravy vo výrobnom procese : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Stern. Bratislava, 2015. 81 s.
  kniha

  kniha

 10. KNOTEK, Martin. Podniková logistika v modernom priemyselnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Stern. Bratislava, 2015. 68 s.
  kniha

  kniha