Výsledky vyhľadávania

 1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 2. LASICOVÁ, Jana. Nové pohľady na regionálnu politiku. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2007. ISSN 1335-2741, 2007, roč. 10, č. 3-4, s. 147-152. Recenzia na: Regionálny rozvoj a regionálna politika / Koloman Ivanička, Alžbeta Ivaničková ; recenzenti: Jaroslav Mazúrek, Viera Sysáková, Ivan Kopernický. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-89143-46-7.
  článok

  článok

 3. BÚŠIK, Jozef. Programy a projekty vyžadujú prípravu. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2006. ISSN 1335-7883, 2006, roč. 61, č. 13, s. 30. Recenzia na: Tvorba programov a projektov : teoretické otázky a praktická realizácia projektového cyklu v Európskej únii / Alžbeta Ivaničková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2069-1.
  článok

  článok