Výsledky vyhľadávania

 1. ŠIPIKAL, Miroslav et al. Hodnotenie podpory inovácií zo štrukturálnych fondov Európskej únie : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0098/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vydanie. Bratislava, 2017. 10 s. VEGA 1/0098/15.
 2. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Metódy hodnotenia programov a projektov. Recenzenti: Peter Pisár, Alžbeta Ivaničková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 209 s. [11,8 AH]. 1/0098/15. ISBN 978-80-225-4368-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 3. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce - premeny a výzvy. Recenzenti: Marta Martincová, Mária Janušová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [253 s., 16,37 AH]. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0112/13. ISBN 978-80-225-4061-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Trh práce - premeny a výzvy

  elektronická kniha

 4. IVANIČKA, Koloman, ml. - IVANIČKOVÁ, Alžbeta. Kongres ERSA 2013 - regional integration: Europe, the mediterranean and the world economy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 1, s. 105-109.
  článok

  článok

 5. ŠIPIKAL, Miroslav - SZITÁSIOVÁ, Valéria. Hodnotenie regionálnej politiky Európskej únie : vybrané príklady z praxe Slovenskej republiky. Recenzenti: Peter Pisár, Alžbeta Ivaničková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 147 s. [9,14 AH]. VEGA 1/0093/12. ISBN 978-80-225-3933-3. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 4]
 6. IVANIČKOVÁ, Alžbeta. Kreativita a konceptualizácia priestoru - nové impulzy v regionálnom rozvoji. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 2, s. 111-127. ITMS 26240120032, APVV-0101-10.
  článok

  článok

 7. IVANIČKOVÁ, Alžbeta - IVANIČKA, Koloman. Some problems of Slovakia in transforming Europe. In Regional integration: Europe, the Mediterranean and the world economy : [proceedings] : 53rd ERSA congress : 27-31 August, 2013, Palermo, Italy. - Louvain-la-Neuve : ERSA, [2013], [S. 1-12] CD-ROM.
  článok

  článok

 8. ŠIPIKAL, Miroslav. Efektívnosť regionálnej politiky EÚ : habilitačná práca. Bratislava, 2013. 93 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. TVRDOŇ, Jozef. Regionálna politika. Recenzenti: Alžbeta Ivaničková, Jozef Búšik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 125 s. [7,56 AH]. ISBN 978-80-225-3563-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 10. IVANIČKOVÁ, Alžbeta - VLČKOVÁ, Viera. Ľudský kapitál a jeho vplyv na rozvoj regiónu v Slovenskej republike. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, December 2011, roč. 4, č. 4, s. 7-26. VEGA 1/0760/09.
  článok

  článok