Výsledky vyhľadávania

 1. ČIŽMÁRIK, Šimon. Dashboard – interaktívne rozhranie pre manažérske rozhodovanie v softvérovom prostredí MS Excel : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 2. KAŇKA, Erik. Virtuálna realita a jej využitie v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha

 3. MATOVIČ, Viktor. Analýza legislatívnych aspektov vývoja a predaja softvéru : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. KOŠČÁK, Dominik. Elektronické trhovisko ako nástroj transparentného verejného obstarávania v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. SCHWENDTNEROVÁ, Anikó. Kreatívna tvorba multimediálnych materiálov a aplikácií pre propagáciu štúdia na FHI pre uchádzačov o štúdium : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha

 6. KOTUĽAK, Lukáš. Proces obchodovania v prostredí Elektronického kontraktačného systému v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. MOLNAR, Irena. Využitie dátovej matice Digitálne Slovensko pre vlastný výskum v oblasti vývoja digitálnej gramotnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha

 8. BENEDIKOVIČOVÁ, Hana. Kontingenčné tabuľky a kontingenčné grafy v Exceli a ich uplatnenie na príkladoch z firemnej praxe : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2016. 43 s.
  kniha

  kniha

 9. MIŽOV, Ján. Analýza, návrh a implementácia webového portálu so zameraním na problematiku telepráce : diplomová práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2016. 64 s.
  kniha

  kniha

 10. DANIEL, Viktor. Redesign - modernizácia webových stránok pomocou grafických editorov : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2016. 43 s.
  kniha

  kniha