Výsledky vyhľadávania

 1. ONDREJKOVÁ, Anna. Prieskum o elektronickom vzdelávaní na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4380-4, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok

 2. ONDREJKOVÁ, Anna. Pohľad na digitálnu integráciu a digitálnu gramotnosť ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. In Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce. Mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce : sborník z [2. ročníku] mezinárodní vědecké konference : 28. duben 2017, Praha. - Příbram : Ústav sv. Jana N. Neumanna Příbram, 2017. ISBN 978-80-88206-05-7, s. 86-101 online.
  článok

  článok

 3. ONDREJKOVÁ, Anna. Cloud computing and the specifics of concluding cloud contracts. In M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business. International conference. 2016 M-Sphere Book of papers : selected papers presented at 5th International M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business : Dubrovnik, Croatia, 27th-29th October 2016. - [Zagreb] : Accent, 2016. ISBN 978-953-7930-11-0, pp. 202-211 online.
  článok

  článok

 4. ONDREJKOVÁ, Anna. Elektronické vzdelávanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave – vyhodnotenie prieskumu názorov študentov. In E-vzdelávanie na SPU v Nitre. celoškolský seminár. E-vzdelávanie na SPU v Nitre : zborník príspevkov z celoškolského seminára. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerita v Nitre, 2016. ISBN 978-80-552-1619-5, s. 59-61. KEGA 005SPU-4/2014.
  článok

  článok

 5. ONDREJKOVÁ, Anna. Adaptation to the information society of people with disabilities in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In CBU International conference proceedings 2016. International conference. CBU International conference proceedings 2016 : Innovations in science and education : 23-25 March 2016 Prague, Czech Republic. - Prague : Central Bohemia University, 2016. ISBN 978-80-88042-04-4. ISSN 1805-9961, 2016, vol. 4, pp. 262-275 online.
  článok

  článok

 6. ONDREJKOVÁ, Anna. Vzdelávanie v znalostnej spoločnosti ako permanentný proces. In Aktuální trendy sociální práce (Česko - slovenské perspektívy rozvoje). Konference. Aktuální trendy sociální práce (Česko - slovenské perspektívy rozvoje) : sborník z mezinárodní vědecké konference : Praha, 6.4.2016. - Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. ISBN 978-80-906146-8-0, s. 256-271 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ONDREJKOVÁ, Anna. Cloud computing and the specifics of concluding cloud contracts. In International M-Sphere conference for multidisciplinarity in business and science. 5nd international M-Sphere conference for multidisciplinarity in business and science : book of abstracts : Dubrovnik, Croatia 27th-29th October 2016. - Zagreb : Accent, 2016. ISBN 978-953-7930-10-3, p. 53.
  článok

  článok

 8. ONDREJKOVÁ, Anna. Hodnotenie digitálnej pripravenosti krajín EÚ a postavenie Slovenska. In International scientific days 2016. Conference proceeding. International scientific days 2016. The agri-food value chain : challenges for natural resources management and society : conference proceeding of reviewed articles : May 19-20, 2016 Nitra, Slovak Republic. - Nitra : Slovak university of agriculture, 2016. ISBN 978-80-552-1505-1, s. 166-176.
  článok

  článok

 9. ONDREJKOVÁ, Anna. Príprava a realizácia empirického výskumu v oblasti spoločenských vied. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-8] CD-ROM.
  článok

  článok

 10. ONDREJKOVÁ, Anna. Počítačové programy a zmluvné vzťahy v novom právnom rámci v SR. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 70-77 CD-ROM.
  článok

  článok