Výsledky vyhľadávania

 1. ŠPIRKOVÁ, Jana - MEDVEĎOVÁ, Petra. The Force of mortality in products of the second pillar pension saving. In Actuarial science in theory and in practice. International scientific conference. Actuarial science in theory and in practice : proceedings : 10th international scientific conference : 12th - 13th november 2015, Bratislava, Slovakia. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4156-5, s. 167-179 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 3. CICÁKOVÁ, Kristína. Stochastické modelovanie úmrtnosti a iných dekrementov aplikovateľných v poistení osôb. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 167-170.
  článok

  článok

 4. KUBAČKOVÁ, Ľubica. Finančná sila poisťovní z pohľadu poisteného. Rec. Mária Bilíková. In I. medzinárodný vedecký seminár doktorandov. Participácia doktorandov na vedeckovýskumnej činnosti na prelome tisícročí : I. medzinárodný vedecký seminár doktorandov, Bratislava, 20. október 2000. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2000. ISBN 80-225-1327-X, s. 94-98.
  článok

  článok