Výsledky vyhľadávania

  1. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Dôchodkové poistenie. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 111 s. [6,79 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/HbuynqW19G> ISBN 978-80-225-4064-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
  2. KOSZTOLÁNYIOVÁ, Alexandra. Modelovanie portfólia životného poistenia použitím rôznych princípov ohodnocovania : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2013. 114 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    kniha

    kniha

  3. SEKEROVÁ, Viera - BILÍKOVÁ, Mária. Poistná matematika. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 180 s. ISBN 978-80-225-2301-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 3]
  4. Poistná matematika v teórii a praxi. Vedecký seminár. Poistná matematika v teórii a v praxi : zborník príspevkov : 18.-19. november 1999 Bratislava. Bratislava ; Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 1999. 129 s. VEGA 1/5266/98. ISBN 80-225-1200-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. BILÍKOVÁ, Mária - SEKEROVÁ, Viera. Poistná matematika 1. Bratislava : Ekonóm, 1997. 131 s. ISBN 80-225-0854-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]