Výsledky vyhľadávania

 1. DANIEL, Peter. Sociálne hrozby z nadmerného zadlženia – ako pomôcť dlžníkom? Pre veriteľov je výhodné financovať dlhové poradenstvo. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 2, s. 7-21.
  článok

  článok

 2. DANIEL, Peter. Dlh mení osobnosť človeka a je zdrojom duševných porúch (Vybrané poznámky k psychológii a sociológii dlhu). In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2018. ISSN 1335-5813, 2018, roč. 18, č. 1, s. 6-20.
  článok

  článok

 3. DANIEL, Peter. Finančné centrá zdieľaných služieb – reálne odvetvie ekonomiky SR. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 2, s. 7-15.
  článok

  článok

 4. DANIEL, Peter. Odvetvové špecifiká riadenia pohľadávok – telekomunikácie, stavebníctvo a automotive. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2016. ISSN 1335-5813, 2016, roč. 16, č. 2, s. 9-15.
  článok

  článok

 5. DANIEL, Peter. Uplatnenie práv veriteľa v obchodných vzťahoch v rámci Európskej únie. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 4, s. 25-28.
  článok

  článok

 6. DANIEL, Peter. Uplatnenie práv veriteľa v obchodných vzťahoch v rámci Európskej únie. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 1, s. 13-19.
  článok

  článok

 7. DANIEL, Peter. Uplatnenie práv veriteľa v obchodných vzťahoch v rámci Európskej únie. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 3, s. 32-35.
  článok

  článok

 8. DANIEL, Peter. Uplatnenie práv veriteľa v obchodných vzťahoch v rámci Európskej únie. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 2, s. 17-19.
  článok

  článok

 9. DANIEL, Peter. Revitalizácia podniku – neformálna cesta ozdravenia. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č. 7-8, s. 17-23. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/7-8-2012/Revitalizacia-podniku-neformalna-cesta-ozdravenia/>
  článok

  článok

 10. DANIEL, Peter. Zmena v osobe veriteľa a dlžníka pri vymáhaní pohľadávky. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č. 11, s. 24-29. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/11-2012/Zmena-v-osobe-veritela-a-dlznika-pri-vymahani-pohladavky-II/>
  článok

  článok