Výsledky vyhľadávania

  1. BACHÁR, Vladislav et al. New model of socio-economic sustainable development of the Slovak republic. Recenzenti: Milan Šikula, Vladimír Slavík, Ignác Prno. Trenčín : Institute of Applied Management, 2012. ISBN 978-80-89600-02-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  2. Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti. Praha : Matfyzpress, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7378-110-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. KLINEC, Ivan. Globálna ekonomika, globálne myslenie : Globalizácia svetovej ekonomiky a základné charakteristiky novej civilizačnej etapy. Ved. red. Eduard Šarmír. 1. vyd. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 1996. 105 s. Pracovné materiály, č. 13. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]