Výsledky vyhľadávania

 1. RUSKO, Miroslav - KOLLÁR, Vojtech. Propagácia a podpora environmentálne vhodných výrobkov ako dôležitá proenvironmentálna aktivita. In Globálne existenciálne riziká 2016. medzinárodná konferencia. Globálne existenciálne riziká 2016 : zborník zo VI. medzinárodnej konferencie, 15. november 2016, Bratislava. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-10-9, s. 201-215.
  článok

  článok

 2. ŠÍP, Roman. Riziká spojené s nedostatkom pracovnej sily a ich možnosť riešenia prostredníctvom systému duálneho vzdelávania. In Globálne existenciálne riziká 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Globálne existenciálne riziká 2016 : recenzovaný zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. 11. 2015, Bratislava. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-10-9, s. 133-143.
  článok

  článok

 3. ŠTEFÁNEK, Ján - GRELL, Michal - KLINEC, Ivan. Informatizácia ekonomických objektov v informačnej spoločnosti. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 390 s. VEGA 2/3076/23, VEGA 1/050/03. ISBN 80-225-2144-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]