Výsledky vyhľadávania

 1. GUBÁŇOVÁ, Michaela. Financovanie a finančná podpora MSP v SR a vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 2. ČERVEŇANSKÁ, Barbora. Finančný manažment zásob, pohľadávok a pohotových peňažných prostriedkov podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. MAJERA, Jaroslava. Komparácia možností získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov vo vybraných krajinách Európy : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 4. PERINOVÁ, Patrícia. Štruktúra zdrojov financovania malých a stredných podnikov v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 5. CHUTŇÁKOVÁ, Dominika. Finančné rozhodovanie o krátkodobej alokácii kapitálu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha

 6. KOVÁČOVÁ, Kristína. Komparácia možností získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 7. FILO, Július. Štruktúra zdrojov financovania a rizikovosť malých a stredných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 8. ČURILLOVÁ, Barbora. Finančný manažment zásob, pohľadávok a pohotových peňažných prostriedkov podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2019. 85 s.
  kniha

  kniha

 9. PLEVOVÁ, Lenka. Finančné rozhodovanie o krátkodobej alokácii kapitálu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 10. BARTALOŠOVÁ, Nikola. Manažment zásob, pohľadávok a pohotových peňažných prostriedkov podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha