Výsledky vyhľadávania

  1. ZÁVADSKÁ, Zuzana - ZÁVADSKÝ, Ján. Industry 4.0 a inteligentné technológie v rozvoji manažmentu výroby podniku. Recenzenti: Ľubica Lesáková, Peter Trebuňa, Miloš Čambál. 1. vydanie. Belianum ; Banská Bystrica, 2020. 157 s. Studia oeconomica, 69. ISBN 978-80-557-1732-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. LESÁKOVÁ, Ľubica et al. Eko-inovácie v činnosti malých a stredných podnikov : obsah, význam a prínosy. Recenzenti: Anna Šatanová, Ján Závadský. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 205 s. VEGA 1/0408/18. ISBN 978-80-557-1822-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Eko-inovácie a malé a stredné podniky : zborník vedeckých príspevkov z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0408/18. Recenzenti: Anna Šatanová, Soňa Čapková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 111 s. VEGA 1/0408/18. ISBN 978-80-557-1532-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  4. ELEXA, Ľuboš - GUNDOVÁ, Petra. Zbierka príkladov z finančno-ekonomickej analýzy podniku. Recenzenti: Ľubica Lesáková, Andrea Ondrušová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 138 s. ISBN 978-80-557-1538-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  5. Vybrané otázky skúmania eko-inovácií : zborník vedeckých príspevkov z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0408/18. Editor: Ľubica Lesáková. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2019. 141 s. Ekonomická fakulta. VEGA 1/0408/18. ISBN 978-80-557-1640-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  6. VINCZEOVÁ, Miroslava. Možnosti financovania malých a stredných podnikov z cudzích zdrojov. Recenzenti: Ľubica Lesáková, Viktória Bobáková, Elena Šúbertová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 162 s. Studia oeconomica, 59. ISBN 978-80-557-1418-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  7. BENČIKOVÁ, Dana. Cultural Intelligence: its Assessment and Enhancement in Slovak Enterprises. Reviewers: Martina Blašková, Ľubica Lesáková, Miroslava Szarková. 1st Edition. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 187 s. Studia oeconomica, 61. ISBN 978-80-557-1507-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  8. LESÁKOVÁ, Ľubica et al. Inovácie v činnosti malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. Recenzenti: Ján Závadský, Anna Šatanová. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 324 s. VEGA 1/0494/15. ISBN 978-80-557-1347-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  9. GÚČIK, Marián - ŠEBOVÁ, Ľubica - BAJANÍK, Tibor. Kontroling podnikov cestovného ruchu. Recenzovali: Darina Eliašová, Ľubica Lesáková. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 230 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-217-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. LESÁKOVÁ, Ľubica. Firemné plánovanie v malých a stredných podnikoch. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, 2013. 237 s. ISBN 978-80-557-0508-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]