Výsledky vyhľadávania

 1. BUČEK, Milan et al. Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly : KRENAR. Recenzenti: Július Alexy, Jan Malinovský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 334 s. APVV-0101-10 "KRENAR - Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly". ISBN 978-80-225-3954-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. SIVÁK, Rudolf - GERTLER, Ľubomíra - KOVÁČ, Urban. Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve. Recenzovali: Július Alexy, Pavol Ochotnický. 3. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2014. 346 s. Economics. ISBN 978-80-89710-08-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KLIMKO, Roman - SKALIČANOVÁ, Barbora - BARTA, Michal. Zvyšovanie zamestnanosti v kontexte stratégie Európa 2020 : záverečná správa o riešení projektu IGP I-14-105-00 : rok riešenia projektu 2014. Oponenti: Eva Pongrácz, Július Alexy. 1. vyd. Bratislava, 2014. [4 s.]. IGP I-14-105-00.
 4. Zvyšovanie zamestnanosti vo väzbe na kľúčové odvetvia : recenzovaný nekonferenčný zborník. Zostavovateľ: Roman Klimko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [40 s.]. IGP I-14-105-00. ISBN 978-80-225-4003-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Zvyšovanie zamestnanosti vo väzbe na kľúčové odvetvia

  elektronická kniha

 5. GERTLER, Ľubomíra. Meranie a riadenie vybraných finančných rizík : habilitačná prednáška : odbor habilitovania: Financie, bankovníctvo a investovanie. Bratislava, 2011. 38 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3155-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. LABAJ, Marián. Udržateľný rozvoj v SR, metódy hodnotenia identifikácie trendu vývoja kľúčových faktorov : dizertačná práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2011. 140 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. MAJTÁN, Miroslav et al. Manažment. 4. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2008. 429 s. ISBN 978-80-89085-72-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 8. ALEXY, Július. Vybrané problémy sociálnej politiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. 147 s. ISBN 80-225-1607-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 9. MIKULA, Štefan - PLEŠKO, Juraj. Nové tendencie v zásobovaní surovinami pre výrobu viskózového hodvábu v koncernových podnikoch CHZJD Bratislava a SH Senica : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Július Alexy. Bratislava, 1989. 41 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ALEXY, Július. Systémová a operačná analýza v riadení podnikov. Bratislava : Alfa, 1986. 238 s. Edícia ekonomickej literatúry. [Počet ex. : 19, z toho voľných 17, prezenčne 1]