Výsledky vyhľadávania

 1. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Vplyv 4. priemyselnej revolúcie na vzdelávanie. In UNINFOS 2019. Univerzitné informačné systémy. UNINFOS 2019 : Univerzitné informačné systémy. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020. ISBN 978-80-552-2158-8, s. 13-18.
  článok

  článok

 2. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Možnosti outsourcingu. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 1386-1394 online.
  článok

  článok

 3. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Spracovanie a interpretácia veľkých objemov dát. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 1395-1400 online.
  článok

  článok

 4. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Ciele správy informačných technológií. In QUAERE 2019. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-30-6, s. 873-881 online.
  článok

  článok

 5. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Charakteristika a význam portálových riešení. In QUAERE 2019. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-30-6, s. 908-915 online.
  článok

  článok

 6. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Possibilities and Importance of Corporate Education. In INTED 2019. The 13th annual International Technology, Education and Development Conference. INTED 2019 : The 13th annual International Technology, Education and Development Conference. - Valencia : IATED, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1. ISSN 2340-1079, p. 6970.
  článok

  článok

 7. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Trends in the Educational Process Due to 4th Technological Revolution. - Registrované v: Web of Science. In 12th International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2019 Proceeding : 12th International Conference of Education, Research and Innovation. - Sevila, Spain : IATED Academy, 2019. ISBN 978-84-09-14755-7. ISSN 2340-1095, pp. 10232-10236.
  článok

  článok

 8. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Selected Aspects of Employee Training. - Registrované v: Web of Science. In 12th International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2019 Proceeding : 12th International Conference of Education, Research and Innovation. - Sevila, Spain : IATED Academy, 2019. ISBN 978-84-09-14755-7. ISSN 2340-1095, pp. 10035-1044.
  článok

  článok

 9. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Options for Increasing the Quality of Education. In INTED 2018. International Technology, Education and Development Conference. INTED 2018 : Conference Proceedings : 12th International Technology, Education and Development Conference : 5-7 March, 2018, Valencia (Spain). - Valencia : IATED Academy, 2018. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079, pp. 8988-8995 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Education - Lifelong Process. In INTED 2018. International Technology, Education and Development Conference. INTED 2018 : Conference Proceedings : 12th International Technology, Education and Development Conference : 5-7 March, 2018, Valencia (Spain). - Valencia : IATED Academy, 2018. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079, pp. 8954-8961 CD-ROM.
  článok

  článok