Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Analýza súčasného stavu automobilového priemyslu v EÚ z pohľadu elektromobilov. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 3. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 7. jún 2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4391-0, s. [1-11].
  článok

  článok

 2. ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Analýza vývoja elekromobilov na Slovensku. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 2. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 17. jún 2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4256-2, s. [1-12] CD ROM.
  článok

  článok

 3. BREZINA, Ivan. Mravčí algorytmus ako nástroj efektívnosti elektromobility. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník príspevkov z workshopu : 1. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 18. jún 2015, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4105-3, s. [1-8] CD-ROM. I-15-105-00.
  článok

  článok