Výsledky vyhľadávania

 1. KUPKA, Dávid. Parametrická simulácia finančných indikátorov : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2018. 96 s.
  kniha

  kniha

 2. HANKER, Filip. Produkcia emisií CO2 pri distribúcií tovarov : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2018. 90 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠLESARIKOVÁ, Veronika. Viackriteriálne lokačné úlohy : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha

 4. SOJKOVÁ, Simona. Meranie výkonnosti portfólia vybraných akciových fondov : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2017. 29 s.
  kniha

  kniha

 5. URIČOVÁ, Jana. Výber portfólia na báze VaR : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2016. 48 s.
  kniha

  kniha

 6. MAKÁŇ, Tomáš. Produkcia emisií pri rozvoze tovaru rôznymi dopravnými prostriedkami : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2016. 61 s.
  kniha

  kniha

 7. KOBELOVSKÁ, Zuzana. Webová aplikácia modelu výberu portfólia : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2016. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. ZÁBOJNÍK, Matúš. Programová aplikácia úloh rozvozu : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2016. 58 s.
  kniha

  kniha

 9. JAKUBEC, Roman. Modely výberu portfólia v MATLABe : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2015. 86 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠOFRANKO, Michal. Optimálne umiestnenie nabíjacích staníc pre elektromobily na území SR : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2015. 63 s.
  kniha

  kniha