Výsledky vyhľadávania

 1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 2. HRVOĽOVÁ, Božena. [Stanovenie hodnoty majetku]. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 21-22, s. 197-198. Recenzia na: Stanovenie hodnoty majetku : hlavné aspekty ekonomickej znaleckej a expertnej činnosti / Anna Harumová a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, [2008]. - ISBN 978-80-8078-224-5.
  článok

  článok

 3. BOŠELA, Ivan. [ Reporting odložených daní ]. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2003. ISSN 1335-2024, 2003, roč. 11, č. 7, s. 255. Recenzia na: Reporting odložených daní / Anna Harumová. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2003. - ISBN 80-8057-531-2.
  článok

  článok

 4. BOŠELA, Ivan. [Reporting odložených daní]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku. - Bratislava : Slovak Academic Press. ISSN 0013-3035, 2003, roč. 51, č. 5, s. 632. Recenzia na: Reporting odložených daní / Anna Harumová. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2003. - ISBN 80-8057-531-2.
  článok

  článok