Výsledky vyhľadávania

 1. DOBOŠOVÁ, Miroslava. Holdingová štruktúra ako nástroj riadenia podniku : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 2. ĎURAK, Pavol. Stanovenie hodnoty synergických efektov pri zlučovaní podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 3. HOTÁRYOVÁ, Katarína. Aplikácia komparatívnych modelov pri transferovom oceňovaní : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 4. KISSOVÁ, Szilvia. Vplyv daňového systému na rozvoj podnikania : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. KRIDLA, Jaroslav. Stanovenie hodnoty ušlého zisku : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 6. TRIBULOVÁ, Beáta. Stanovenie hodnoty pohľadávky ako nepeňažného vkladu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 7. KOVÁČOVÁ, Denisa. Determinanty vplývajúce na stanovenia trhovej hodnoty podniku výnosovými metódami : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2019. 88 s.
  kniha

  kniha

 8. KLČOVSKÁ, Bronislava. Aplikácia modelov porovnávania pri transferovom oceňovaní : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 9. KAPRAĽOVÁ, Diana. Hodnotenie synergických efektov pri fúzii a akvizícii : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2019. 92 s.
  kniha

  kniha

 10. BAKALÍKOVÁ, Monika. Iniciatíva BEPS a jej aplikácia v boji proti agresívnemu daňovému plánovaniu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha