Výsledky vyhľadávania

  1. DOLEŽAL, Jan. Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha : GRADA Publishing, 2016. 418 s. Expert. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/0ZEiyJCHtB> ISBN 978-80-247-5620-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  2. DOLEŽAL, Jan - MÁCHAL, Pavel - LACKO, Branislav. Projektový management podle IPMA. 2. aktualiz. a dopln. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2012. 526 s. Expert. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/ZTORFjaFPB> ISBN 978-80-247-4275-5. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
  3. DOLEŽAL, Jan - MÁCHAL, Pavel - LACKO, Branislav. Projektový management podle IPMA. Praha : Grada Publishing, 2009, dotlač 2010. 509 s. Expert. ISBN 978-80-247-2848-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 4]
  4. DOLEŽAL, Jan - FIREŠ, Bohuslav - MÍKOVÁ, Marie. Finanční účetnictví. 1. vyd. Praha : Grada, 1992. 301 s. ISBN 80-85623-10-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  5. FIREŠ, Bohuslav - MÍKOVÁ, Marie - DOLEŽAL, Jan. Sbírka příkladů a případových studií z účetnictví kapitalistickeho podniku. 2. přeprac. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 131 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  6. ZAVADIL, Vilém - DOLEŽAL, Jan. Úlohy a příklady z rozboru v hospodářskych organizacích. 2. přeprac. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 281 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
  7. DOLEŽAL, Jan - ZELENKA, Vladimír. Základy účetnictví v příkladech a úlohách. 2. přeprac. vyd. Praha : VŠE - Fakulta řízení, 1988. 200 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
  8. DOLEŽAL, Jan. Základy účetnictví v příkladech a úlohach. 1. vyd. Praha : VŠE, 1987. 123 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
  9. DOLEŽAL, Jan. Účetní informace v kapitalistickém podniku : příklady, úlohy a případové studie. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1986. 114 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
  10. PILNÝ, Vladimír - DOLEŽAL, Jan. Účetníctví v organizacích zahraničního obchodu : příklady a úlohy. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 153 s. [Počet ex. : 4, z toho voľných 4, prezenčne 0]