Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 13  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth p0043108 xpca^"
 1. ŽÁRSKA, Elena et al. Verejná správa. Recenzenti: František Ochrana, Tomáš Jacko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 354 s. [25,15 AH]. KEGA 009EU-4/2011. ISBN 978-80-225-4228-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 2. HORVÁTOVÁ, Eva. Aktuálne otázky regulácie a dohľadu nad bankami v podmienkach EÚ v období finančnej krízy. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-248-6, s. 57-64.
  článok

  článok

 3. ANTALOVÁ, Mária. Sociálna kvalita – vízia pre Slovensko? In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska : zborník statí. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-248-6, s. 281-288. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok

 4. ORBÁNOVÁ, Darina. Význam ekonomického vzdelania pre ľudský kapitál. In Nové trendy 2014. Mezinárodní vědecká konference. Nové trendy 2014 : sborník příspěvků : 9. ročník mezinárodní vědecké konference : [13.-14.11.2014, Znojmo, Česko]. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2015. ISBN 978-80-87314-67-8, s. 519-526 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. NOVÁK, Jaromír. Didaktika účtovníctva v príprave učiteľov ekonómov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Nové trendy 2014. Mezinárodní vědecká konference. Nové trendy 2014 : sborník příspěvků : 9. ročník mezinárodní vědecké konference : [13.-14.11.2014, Znojmo, Česko]. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2015. ISBN 978-80-87314-67-8, s. 509-518 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. PASIAR, Ladislav. Ekonomický softvér ako súčasť výučby aplikovanej informatiky. In Nové trendy 2014. Mezinárodní vědecká konference. Nové trendy 2014 : sborník příspěvků : 9. ročník mezinárodní vědecké konference : [13.-14.11.2014, Znojmo, Česko]. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2015. ISBN 978-80-87314-67-8, s. 179-185 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. KALUSOVÁ, Lenka. Prieskum vplyvu faktorov makroprostredia na finančnú štruktúru slovenských MSP. In Nové trendy 2014. Mezinárodní vědecká konference. Nové trendy 2014 : sborník příspěvků : 9. ročník mezinárodní vědecké konference : [13.-14.11.2014, Znojmo, Česko]. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2015. ISBN 978-80-87314-67-8, s. 371-377 CD-ROM. VEGA 1/0004/13.
  článok

  článok

 8. VELICHOVÁ, Ľudmila. Využívanie ekonomického softvéru vo výučbe ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike. In Nové trendy 2014. Mezinárodní vědecká konference. Nové trendy 2014 : sborník příspěvků : 9. ročník mezinárodní vědecké konference : [13.-14.11.2014, Znojmo, Česko]. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2015. ISBN 978-80-87314-67-8, s. 527-533 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. GALOVSKÁ, Marcela - CAPÁKOVÁ, Lucia. Stratená generácia. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia? - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. ISBN 978-80-7144-220-2, s. 298-305.
  článok

  článok

 10. JACKO, Tomáš. Performance-related pay in Slovak and English local governments. In Current trends in public sector research. International conference. Current trends in public sector research : proceedings of the 18th International conference : Šlapanice, 16-17 january 2014. - Brno : Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Public Economics, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, s. 147-153. VEGA 1/1322/12.
  článok

  článok