Výsledky vyhľadávania

  1. BÉREŠOVÁ, Jana. Nastavenie testov a skúšok na Spoločný európsky referenčný rámec. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave konaná pod záštitou Cercles : zborník príspevkov : Bratislava, 24. a 25. júna 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2993-8, s. 14-21.
    článok

    článok

  2. BÉREŠOVÁ, Jana. Funkčnosť vo vyjadrovaní sa v anglickom jazyku. In Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach : zborník príspevkov : 3. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov : Trnava 27. september 2010. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8082-400-6, s. 92-98.
    článok

    článok