Výsledky vyhľadávania

  1. Language, literature and culture in education 2015. International conference. Language, literature and culture in education 2015 : conference proceedings : international conference : 14 - 16 may 2015, Nitra, Slovakia [elektronický zdroj]. 1st ed. Nitra : SlovakEdu, 2015. CD-ROM [205 s.]. ISBN 978-80-971580-6-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku. Národná konferencia. Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku : zborník príspevkov z národnej konferencie učiteľov anglického jazyka [elektronický zdroj]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-8082-299-6.
    elektronická kniha

    elektronická kniha