Výsledky vyhľadávania

 1. Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile. International conference. Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile : conference proceedings : IV. international conference, november 26, 2014, Brno. Recenzenti: Ivana Čechová, Jana Bérešová ... [et al.]. Brno : [Univerzita obrany v Brně], 2014. CD-ROM [359 s.]. ISBN 978-80-7231-982-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile

  elektronická kniha

 2. BÉREŠOVÁ, Jana - MACKOVÁ, Marta - STEYNE, Lynda. Nová maturita z angličtiny : základná úroveň B1 : príprava na maturitu z anglického jazyka. Bratislava : Aktuell, 2008. 280 s. ISBN 80-89153-14-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 3. BÉREŠOVÁ, Jana - HOSSZÚOVÁ, Marta. Nová maturita z angličtiny : úroveň C : príprava na maturitu z anglického jazyka. Bratislava : Aktuell, 2008. 232 s. ISBN 978-80-89153-51-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. BÉREŠOVÁ, Jana - HOSSZÚOVÁ, Marta - BATHGATE, Frances. Nová maturita z angličtiny : vyššia úroveň B2 : príprava na maturitu z anglického jazyka. Bratislava : Aktuell, 2008. 343 s. ISBN 978-80-89153-52-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 5. BÉREŠOVÁ, Jana. Nová maturita : anglický jazyk : interná časť : ústna skúška. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 2005. 189 s. ISBN 80-10-00679-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. BÉREŠOVÁ, Jana. Príjmová základňa NV v 8. 5RP a smery jej rozšírenia v aplikácii na okres Bratislava vidiek : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Ladislav Gábor. Bratislava, 1989. 50 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha