Výsledky vyhľadávania

 1. JABLONSKÝ, Josef. Optimalizační procedura pro agregaci pořadí v úlohách vícekriteriálního rozhodování. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2020. ISSN 1805-0603, 2020, č. 3, s. 57-63 online. F4/29/2020.
  článok

  článok

 2. ZÝKOVÁ, Petra - JABLONSKÝ, Josef. Analýza efektivnosti obchodních řetězců v České republice. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2018. ISSN 1805-0603, 2018, č. 3, s. 47-54.
  článok

  článok

 3. PEREGRIN, Stanislav - JABLONSKÝ, Josef. Analytický hierarchický proces a vážené agregačné metódy ako nástroje skupinového rozhodovania v manažmente spoločnosti. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISSN 1804-3682, 2015, roč. 6, č. 3, s. 177-189. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0207879/LOGOS POLYTECHNIKOS 3-2015.pdf>
  článok

  článok

 4. PEREGRIN, Stanislav - JABLONSKÝ, Josef. Application of the analytic network process in the area employee selection. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2015. ISSN 1338-0494, 2015, roč. 7, č. 1, s. 5-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208636/JMB-1-2015.pdf>
  článok

  článok

 5. KŘEPELOVÁ, Marika - JABLONSKÝ, Josef. Analýza státních dluhopisů jako indikátoru pro akciový trh. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2013. ISSN 0032-3233, 2013, roč. 61, č. 5, s. 605-622.
  článok

  článok

 6. GRMANOVÁ, Eva - JABLONSKÝ, Josef. Analýza efektívnosti slovenských a českých poisťovní pomocou modelov analýzy obalu dát. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 9, s. 857-869.
  článok

  článok

 7. DLOUHÝ, Martin - JABLONSKÝ, Josef. Využití simulace při analýze podnikových procesů. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2009. ISSN 0572-3043, 2009, roč. 17, č. 6, s. 27-36.
  článok

  článok

 8. JABLONSKÝ, Josef. Application of alternative methods in recalculation of the human development index. In Quantitative methods in economics : (multiple criteria decision making XII). - Bratislava : IURA EDITION, 2004. ISBN 80-8078-012-9, s. 93-99.
  článok

  článok

 9. JABLONSKÝ, Josef. Univerzální programy pro ekonomicko-matematické modelování. In Politická ekonomie, 1995, roč. 43, č. 2, s. 269-276.
  článok

  článok

 10. JABLONSKÝ, Josef. Analýza konfliktů jako hierarchický rozhodovací problém. In Acta oeconomica pragensia, 1994, roč. 2, č. 3, s. 51-62.
  článok

  článok