Výsledky vyhľadávania

 1. TROPKOVÁ, Gabriela. Analýza trhu životného poistenia na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 2. DIKÁC, Ádám. Metóda peňažných tokov v životnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2019. 85 s.
  kniha

  kniha

 3. KONRÁDOVÁ, Adriána. Produkty s podielom na zisku životnej poisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha

 4. KOLENČÍKOVÁ, Kristína. Metódy a význam zaistenia v životnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 5. ALMANOVÁ, Magdaléna. Oceňovanie a umorovanie obligácií : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha

 6. LORENCOVIČ, Tomáš. Investičná politika a aktíva životných poisťovní : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha

 7. KISS, Dominik. Niektoré zmeny poistných produktov v životnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2016. 66 s.
  kniha

  kniha

 8. BARBORÁKOVÁ, Jaroslava. Analýza vplyvu smernice o rodovej rovnosti na poistné vybraných typov produktov životného poistenia : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2016. 84 s.
  kniha

  kniha

 9. TOMEKOVÁ, Kristína. Miera storna v životnom poistení a faktory, ktoré ju ovplyvňujú : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2015. 63 s.
  kniha

  kniha

 10. URIČOVÁ, Jana. Kapitálové a investičné životné poistenie na slovenskom poistnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2014. 39 s.
  kniha

  kniha