Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Banky

  MEDVEĎ, Jozef et al. Banky : história, teória a prax. 2. aktual., obsahovo a vecne preprac. a rozšír. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 649 s. [32,45 AH]. Economics. VEGA 1/0613/12, VEGA 1/0908/12, VEGA 1/0121/10, IGA/FaME/2012/012, VEGA 1/0542/09, VEGA 1/2594/05, VEGA 1/3835/06, MVP IG 2315002. ISBN 978-80-89393-84-8. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. KOSÁKOVÁ, Miroslava. EURO a perspektíva jeho ďalšieho vývoja : dizertačná práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2011. 152 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. KOLENČÍK, Pavol. Rozvoj a integrácia platobných systémov v podmienkach Slovenskej republiky v súvislosti so vstupom do Eurozóny : dizertačná práca. Škol. Anežka Jankovská. Bratislava, 2009. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. DEMJAN, Valér. Oceňovanie opcií : dizertačná práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2006. 143 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. TIRPÁK, Marcel. Menové krízy a ich predvídanie : dizertačná práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2006. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. TIRPÁK, Marcel. Menové krízy a ich predvídanie : dizertačná práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2006. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. PIOVARČI, Andrej. Rizikový kapitál v medzinárodnom pohybe kapitálu : dizertačná práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2006. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. NGO CHI, Vinh. Investovanie malých individuálnych investorov do cenných papierov : dizertačná práca. Škol. Anežka Jankovská. Bratislava, 1997. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. JANKOVSKÁ, Anežka. Medzinárodné financie 1 : Praktikum. 1. vyd. Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1991. 153 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 10. JANKOVSKÁ, Anežka. Medzinárodné financie. 1. vyd. Bratislava : VŠE, 1989. 280 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]