Výsledky vyhľadávania

 1. ADAMI, Ján. Medzinárodná investičná pozícia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch Euróskej hospodárskej a menovej únie : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2015. 68 s.
  kniha

  kniha

 2. HOLUBOVÁ, Denisa. Úloha Special Drawing Rights v medzinárodnom menovom systéme : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2015. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. URBAN, Michal. Aktuálne otázky činnosti Európskej investičnej banky : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2015. 69 s.
  kniha

  kniha

 4. UHRINOVÁ, Katarína. Reforma finančných zdrojov a úverov v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2015. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. KOVÁČIKOVÁ, Veronika. Aktuálne otázky finančných zdrojov a úverov v Medzinárodnom menovom fonde : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2015. 67 s.
  kniha

  kniha

 6. RIDZOŇ, Ľubomír. Ekonomický vývoj Číny a finančné trhy v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2014. 69 s.
  kniha

  kniha

 7. VYRVOVÁ, Eva. Aktuálne otázky rozvoja OTC devízových trhov v pokrízovom období : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2014. 74 s.
  kniha

  kniha

 8. KANIŠOVÁ, Anna. Aktuálne otázky reformy pravidelných devízových úverov Medzinárodného menového fondu : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2014. 73 s.
  kniha

  kniha

 9. KRIŽANOVÁ, Gabriela. Vplyv Medzinárodného menového fondu pri riešení finančných kríz vo svete : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kolenčík. Bratislava, 2013. 93 s.
  kniha

  kniha

 10. KOVÁČOVÁ, Andrea. Aktuálne otázky činnosti IFC - Medzinárodnej finančnej korporácie v súčasnom období : diplomová práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2012. 66 s.
  kniha

  kniha