Výsledky vyhľadávania

  1. ŠÚBERTOVÁ, Elena et al. Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky II. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 130 s. VEGA 1/1251/04 Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky - rozvoj podnikania ako nevyhnutná súčasť zvýšenia životnej úrovne v regiónoch SR. ISBN 80-225-2155-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. KAREŠ, Ladislav. Správa audítora v kontexte vývoja právnej úpravy audítorstva na Slovensku : habilitačná prednáška : odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní. Bratislava, 2004. 39 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  3. BOLGÁČ, Ján - KAREŠ, Ladislav. Prevodový mostík účtov z roku 2002 do roku 2003 v účtovníctve podnikateľov. Bratislava : Súvaha, 2003. 30 s. ISBN 80-88727-57-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. KAREŠ, Ladislav. SAUŠ - Slovenské audítorské štandardy. Bratislava : Súvaha, 2003. 55 s. ISBN 80-88727-59-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]