Výsledky vyhľadávania

 1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 2. SEDLÁČEK, Jaroslav. [Účtovníctvo 2003]. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo. - Bratislava : SÚVAHA. ISSN 1335-2024, 2003, roč. 11, č. 8, s. 260. Recenzia na: Účtovníctvo 2003 : zmeny a doplnky v podvojnom účtovníctve podnikateľov vyplývajúce z právnych úprav platných od 1.1.2003 / Janka Hvoždarová a kolektív. - Bratislava : SÚVAHA, 2003.
  článok

  článok

 3. ZAKHAR, Ladislav. Právne predpisy upravujúce účtovníctvo nepodnikateľských subjektov na Slovensku. Rec. Antónia Kovalčíková. In I. medzinárodný vedecký seminár doktorandov. Participácia doktorandov na vedeckovýskumnej činnosti na prelome tisícročí : I. medzinárodný vedecký seminár doktorandov, Bratislava, 20. október 2000. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2000. ISBN 80-225-1327-X, s. 203-207.
  článok

  článok