Výsledky vyhľadávania

 1. GAJDOŠOVÁ, Mária. Kolektívne investovanie z pohľadu dane z príjmov : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 2. ČAMAJOVÁ, Sabina. Daňové aspekty podnikania prostredníctvom internetu : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 88 s.
  kniha

  kniha


 3. MADŽOVÁ, Mária. Iniciatívy EÚ proti vyhýbaniu sa dani z príjmov (EU ATAP) : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 86 s.
  kniha

  kniha


 4. KUNDRAČIKOVÁ, Nina. Offshore banking z pohľadu dane z príjmov : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 5. MELICHEROVÁ, Zuzana. Dokumentácia k transferovému oceňovaniu v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 6. PIVOVARNÍK, Matúš. Iniciatívy OECD proti vyhýbaniu sa dani z príjmov (OECD BEPS) : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 7. SUJA, Matej. Daňové aspekty zdieľanej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 8. MAŠATOVÁ, Jana. Zdaňovanie príjmov verejnej obchodnej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 9. SILVANOVÁ, Valentína. Zdaňovanie subjektov finančného sektora : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 10. ZÁKUTNÝ, Marek. Postavenie stálych prevádzkarní v zmysle modelovej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha