Výsledky vyhľadávania

 1. GAJDOŠOVÁ, Mária. Kolektívne investovanie z pohľadu dane z príjmov : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 2. ČAMAJOVÁ, Sabina. Daňové aspekty podnikania prostredníctvom internetu : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 88 s.
  kniha

  kniha


 3. MAŠATOVÁ, Jana. Zdaňovanie príjmov verejnej obchodnej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 4. SILVANOVÁ, Valentína. Zdaňovanie subjektov finančného sektora : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 5. ZÁKUTNÝ, Marek. Postavenie stálych prevádzkarní v zmysle modelovej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 6. ŠAŠKOVÁ, Erika. Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 7. BUČEKOVÁ, Eva. Zdaňovanie profesionálnych športovcov a klubov : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2017. 64 s.
  kniha

  kniha


 8. MAKOVÍNYI, Martin. Holdingové daňové režimy v daňovom plánovaní : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha


 9. BEREŇOVÁ, Martina. Postavenie daní a ciel v transatlantickej dohode medzi EU a USA : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha


 10. ÚRADNÍKOVÁ, Monika. Zdaňovanie umelcov : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha