Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 12  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth p0048897 xcla^"
 1. STRHÁR, Pavol. [Kvalita života]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 1, s. 110-112. Recenzia na: Kvalita života / Mária Antalová, Ivan Laluha, Andrej Přívara ; recenzenti: Ján Frišták, Silvia Šipikalová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3596-0.
  článok

  článok

 2. LALUHA, Ivan. [Investície a inovácie v ekonomike]. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2013. ISSN 1212-415X, 2013, roč. 13, č. 4, s. 220-221. Recenzia na: Investície a inovácie v ekonomike / Vidová, J. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - ISBN 978-80-225-3621-9.
  článok

  článok

 3. LALUHA, Ivan. [Investície a inovácie v ekonomike]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 4, s. 494. Recenzia na: Investície a inovácie v ekonomike / Vidová, J. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - ISBN 978-80-225-3621-9.
  článok

  článok

 4. HUSÁR, Jaroslav - LALUHA, Ivan - ŠIKULA, Milan. Nad dielom Spomienky a príbehy z dejín Ekonomickej univerzity. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 7, s. 763-765.
  článok

  článok

 5. LALUHA, Ivan. Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch a slovenská ekonomika. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, Marec 2011, roč. 19, č. 3, s. 31. Recenzia na: Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch a slovenská ekonomika / Londák, Miroslav. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2011.
  článok

  článok

 6. POLONYOVÁ, Simona. [Sociálna politika: teória a prax]. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 4, s. 437-439. Recenzia na: Sociálna politika : teória a prax / Vojtech Stanek a kolektív. 2. preprac. vyd. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-28-2.
  článok

  článok

 7. SILVAN, Juraj. From innovation to social justice : On the completion of the trilogy of the post-crisis development. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 4, s. 580-582. Recenzia na: Kreativita, invencia, inovácia = Creativity, invention, innovation : incentives for growth, prosperity and sustainability of the Slovak Republic : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR / Koloman Ivanička a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2761-3.
  článok

  článok

 8. LALUHA, Ivan. Európske dimenzie kvality života populácie SR - aktuálne otázky. In Hospodárska a sociálna politika EÚ - aktuálne otázky. Medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a sociálna politika EÚ - aktuálne otázky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2351-6.
  článok

  článok

 9. LALUHA, Ivan. Sociálny fenomén v životných postojoch Alexandra Dubčeka. In Národohospodářský obzor. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU. ISSN 1213-2446, 2003, č. 2, s. 28-34.
  článok

  článok

 10. LALUHA, Ivan. Alexander Dubček - demokrat, vlastenec a Európan. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2002. ISSN 1335-4582, február 2002, roč. 4, č. 9, s. 62-65.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.